Pomóżmy tej, która sama pomoc niosła...

Jest jakaś przewrotność przeznaczenia niekiedy w losach ludzkich. Kiedy poznałem p. Urszulę Bogobowicz wpierw poprzez jej akcje pomocy dzieciom, później osobiście, gdy odbierała z rąk Agaty Kalinowskiej-Bouvy, prezesa Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie statuetkę Honorowej Nagrody „Lutecja’2004” przyznaną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za nieocenioną i wspaniałą działalność na rzecz pomocy niepełnosprawnym i chorym dzieciom - nie przypuszczałem, iż wkrótce ta pełna oddania postać sama stanie w sytuacji oczekiwania na pomoc ludzi dobrej woli. Sądzę, że poniższa prośba wyjaśnia wszystko i wierzę, że znajdzie w oczach Waszych –  drodzy Czytelnicy - także zrozumienie.

                                                                                                  Tadeusz M. Kilarski

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Staus organizacji pożytku publicznego KRS: 0000037904

Biuro: 01 685 Warszawa, ul. Łomiańska 5, tel..; +41 22 833 88 88

Fax: +41 22 833 31 00, www.dzieciom.pl, e-mail: fundacjaďzieciom.pl

 

Prośba

Fundacja realizuje  od 1998 roku własny ogólnokrajowy program „Zdążyć z Pomocą” pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. Została powołana w celu niesienia pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym. W okresie tym nasza działalność została po­szerzona o pracę 21 Filii na terenie całego kraju. Aktualnie naszą pomocą objętych jest 2204 dzieci, liczba ta ciągle rośnie.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla pracownika naszej Fundacji - Urszuli Bogobowicz. Jest to osoba, która od wielu lat niesie pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los. Dzięki jej staraniom są postępy w leczeniu wielu dzieci w róż­nym wieku . Rodzice  zawdzięczają pozyskiwanie przez nią środków pieniężnych na przeprowadzenie trudnych operacji w kraju i za granicą, stworzenie możliwości zakupu kosztownego sprzętu rehabilitacyjnego itp.

 

Po wypadku samochodowym teraz ona potrzebuje pomocy. Pomimo ogromnego bólu i problemów z poruszaniem się pracuje nadal, ale z dnia na dzień stan zdrowia pogarsza się. Bez operacji stawu biodrowego nie ma szans na poprawę jej zdrowia. Koszt operacji wynosi ponad 30 000 zł. plus koszty rehabilitacji. Pani Bogobowicz  nie stać na tak ogromny wydatek, a z funduszy dzieci nie możemy podjąć żadnej gotówki na ten cel, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc.

 

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Darowiznę prosimy przekazać na konto bankowe:

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

PKO BP S.A. XV O/Warszawa  

00-950 Warszawa, al. Jerozolimskie 7

50 1020 1156 0000 7902 0007 7248

(z dopiskiem)  DAROWIZNA  NA OPERACJĘ Urszuli Bogobowicz

 

Informujemy, że PKO BP nie pobiera żadnych opłat (prowizji) w całym kraju do końca br. od darowizn gotówkowych  na rzecz naszej Fundacji

(Decyzja nr IROKW-CK (W)IIW –700-198/04/JZ).

 

                                                      Łączymy wyrazy szacunku i podziękowania.

 

Anna Popek

Wiceprezes zarządu Fundacji

Ds. Mediów i promocji

 

Stanisław Kowalski

Wiceprezes zarządu Fundacji

Fundator